OMItravel Romania 2014


Viaggio missionario in Romania
Mărăcineni (Argeş) 13 luglio - 01 agosto 2014

I viaggi missionari per i giovani sono già un'esperienza consolidata in diversi paesi d'Europa dove operano i Missionari Oblati di Maria Immacolata (OMI).
Questo viaggio in Romania nasce con l'intento di offrire un'esperienza internazionale e missionaria nell'Est Europa. Da molti anni i Missionari OMI in Romania animano, nel mese di luglio, campi per ragazzi e ragazze di diverse fasce di età. Giovani ed Oblati di altri Paesi si inseriscono in questa esperienza educativa per incontrare, animare e condividere la ricchezza delle culture e della fede.

Voyage missionnaire en Roumanie
Mărăcineni (Argeş) 13 juillet - 01 août 2014

Les voyages missionnaires pour les jeunes sont déjà une expérience bien consolidée dans plusieurs pays d'Europe où travaillent les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée (OMI).
Ce voyage en Roumanie nait avec le but d'offrir une expérience missionnaire dans l'Est Europe. Depuis plusieurs années les Missionnaires OMI en Roumanie animent, au mois de juillet, les camps pour les jeunes (garçons et filles)de différentes tranches d'âge. Les Jeunes et les Oblats d'autres Pays s'insèrent dans cette expérience éducative pour rencontrer, animer et partager la richesse des cultures et de la foi.

Călătorie misionară în România
Mărăcineni (Argeş) 13 iulie - 01 august 2014

Călătoriile misionare pentru tineri sunt deja o experiență bine întemeiată în unele țări din Europa unde activează Misionarii Oblați ai Mariei Imaculate (OMI). Această călătorie în Romania se naște din dorința de a trăi o experiență internațională și misionară în estul Europei. De mulți ani Misionarii OMI organizează pe parcursul verii o serie de activități, campusuri și tabere pentru copii și tineri pe diverse categorii de vârstă. Tineri și Oblați din alte țări se implică în această experiență pentru a întâlni, anima și împărtăși din bogățiile culturii și ale credinței.

dettagli


OBIETTIVI 
Occasione X
incontrare la chiesa e la missione oblata in Romania

Missionaria X
animare un campo-scuola adolescenti

Internazionale X 
condividere la missione con persone di varie nazioni d’Europa

PER CHI 
giovani (ragazzi e ragazze) tra i 18 e i 30 anni provenienti da Francia, Romania e Italia

ISCRIZIONI
entro il 31 gennaio 2014

CONTATTI
Italia: p. Pasquale Castrilli OMI
castrilli@tiscali.it

détails


OBJECTIFS
Occasion pour
rencontrer l'église et la mission oblate en Roumanie

Missionnaire pour
animer un camp-école destiné aux adolescents

Internationale pour
partager la mission avec d'autres personnes de plusieurs nations d'Europe

POUR QUI
jeunes (garçons et filles) de 18 à 30 ans venant de France, de Roumanie et d'Italie

INSCRIPTIONS
avant le 31 janvier 2014

CONTACTS
Francia: p. Alfonso Bartolotta OMI
albartem@yahoo.fr

detalii


OBIECTIVE
Ocazie 
de a întâlni biserica și misiunea oblată în Romania

Misionară
animarea unui campus pentru adolescenți

Internațională
impărtășirea misiunii cu persoane din diferite țări europene

PENTRU CINE
tineri (băieți și fete) cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani din Franța, România și Italia

ÎNSCRIERI
pana pe 31 ianuarie 2014

CONTACTEAZA-NE
România: p. Damian Cimpoeșu OMI
cimpo79@gmail.com
Pagine secondarie (2): About Romania Missionari OMI in Romania
Comments